Eix 1: PREVENCIÓ

Reduir els residus, especialment els més difícils de reciclar

El millor residu és aquell que no es genera. Així doncs, des del punt de vista de l’eficiència en l’ús dels recursos, la prevenció en la generació de residus és la millor de les estratègies, per davant del reciclatge, ja que d’una banda preserva els recursos naturals i de l’altra evita els impactes associats a la seva extracció i producció.

Actualment, a l’àrea metropolitana es reutilitzen el 3,3% del total de residus generats, però es calcula que el potencial de reutilització és del 14,3%.

Les línies d’actuació d’aquest eix són les següents:

Línia 1. Prevenció del malbaratament alimentari

Es contribuirà a la lluita contra el malbaratament alimentari finançant actuacions senzilles i replicables prioritàriament en aquells municipis metropolitans on encara no s’ha fet cap actuació en aquest sentit.

Línia 2. Plàstics i envasos d’un sol ús

Juntament amb els ajuntaments metropolitans s’impulsarà aquesta línia d’actuació que prioritza la substitució dels plàstics d’un sol ús per elements reutilitzables davant de l’ús de materials alternatius d’un sol ús com serien els materials biodegradables. Les actuacions també contribueixen al redisseny dels sistemes de distribució i consum que actualment fan ús d’elements d’un sol ús.

Línia 3. Millor que nou

Es potencia el programa Millor que nou (MQN) incorporant noves estratègies com ara les pràctiques de compartir productes a través de bancs d’eines o la descentralització de les activitats de tallers de reparació. Es valora també l’elaboració d’un catàleg virtual comú dels elements reutilitzables que arriben a les deixalleries.

Línia 4. Recerca i innovació

Es dona continuïtat a l’elaboració d’estudis específics i a les beques d’investigació universitària que permetin promoure la prevenció i la reutilització.

Línia 5. Pla Metropolità de Prevenció

La redacció d’un Pla Metropolità de Prevenció de Residus (PMPR) donarà coherència a les actuacions promogudes i permetrà que els municipis comparteixin una visió i acció conjunta. El PMPR també ha de permetre a tots aquells municipis de l’àrea metropolitana que no disposin de pla propi tenir-ne un si s’hi adhereixen formalment.

Eix 1 Prevenció
Pla Metropolità de Prevenció de Residus